Cena pred zaokrúhlením Cena po zaokrúhlení Spôsob zaokrúhlenia
0,01€ 0,05€ Cena do 0,01 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €
0,02€ 0,05€ Cena do 0,02 € vrátane, ktorá by sa zaokrúhlila na 0,00 €, sa zaokrúhli nahor, na 0,05 €
0,03€ 0,05€ Zaokrúhlenie nahor
0,04€ 0,05€ Zaokrúhlenie nahor
0,05€ 0,05€ Cena sa nezaokrúhľuje
0,06€ 0,05€ Zaokrúhlenie nadol
0,07€ 0,05€ Zaokrúhlenie nadol
0,08€ 0,10€ Zaokrúhlenie nahor
0,09€ 0,10€ Zaokrúhlenie nahor
0,10€ 0,10€ Cena sa nezaokrúhľuje
0,95€ 0,95€ Cena sa nezaokrúhľuje
0,96€ 0,95€ Zaokrúhlenie nadol
0,97€ 0,95€ Zaokrúhlenie nadol
0,98€ 1€ Zaokrúhlenie nahor
0,99€ 1€ Zaokrúhlenie nahor
1€ 1€ Cena sa nezaokrúhľuje
1,01€ 1€ Zaokrúhlenie nadol
1,02€ 1€ Zaokrúhlenie nadol
1,03€ 1,05€ Zaokrúhlenie nahor
Thumb

Spracovanie dokladu na e-Kasách

  • Výška zaokrúhlenia sa musí uvádzať na pokladničnom doklade, ale výška zaokrúhlenia sa neposiela na server FS (finančnej správy) na server FS sa odosiela celková cena dokladu po zaokrúhlení, ale položky dokladu bez položky zaokrúhlenia.
  • Neexistuje položka cez ktorú by sa zaslala výška zaokrúhlenia na server FS pri zaokrúhlení dokladu.
  • Nezavádza sa zákaz platieb v minciach najnižšej nominálnej hodnoty, ale zaokrúhľovanie hotovostných platieb tak, aby nebolo nutné týmito mincami platiť a ani ich vydávať.
  • Príjemcovia platieb budú aj naďalej povinní prijať hotovosť najmenších eurocentov, to znamená, že tieto mince zostanú na Slovensku všeobecne akceptovaným zákonným platidlom.
Kde nás nájdete

Partizánska cesta 36, Banská Bystrica

Zavolajte

0910 901 413

Pošlite správu

pokladne@pcteam.sk

Ak máte otázky ohľadne aktualizácie softvéru na e-Kasách, neváhajte nás kontaktovať.